Pagrindinė naujo nario priėmimo į klubą sąlyga – meilė VOLVO automobiliams.

Kita svarbi sąlyga – VOLVO automobilis, priklausantis nuosavybės teisę arba valdomas pagal panaudą (automobilis gali priklausyti ir Jūsų sutuoktiniui, vienam iš tėvų arba būti registruotas įmonės vardu).

Norint tapti Žemaitijos Volvo klubo nariu prašome atsiųsti mums užpildytą PRAŠYMĄ ir NARIO ANKETĄ, bei mokėjimo kvitą, patvirtinantį stojamojo mokesčio sumokėjimą el. paštu info@volvo-samogitia.lt .

Stojamasis mokestis (vienkartinis) – 30,00 Eurų

Klubo nariai moka kasmetinį nario mokestį, kuris turi būti somkėtas iki kiekvienų einamųjų metų vasario mėnesio 1 dienos.

Metinis nario mokestis – 25,00 Eurai

Kiekvienas Žemaitijos klubo narys gauna skiriamąjį klubo lipduką, skirtą klijuoti ant automobilio, nario pažymėjimą bei kitą papildomą klubo atributiką.

Žemaitijos klubo nariai savo veikloje privalo vadovautis klubo nario etikos kodeksu, klubo įstatais bei kitomis klubo veiklą reglamentuojančiomis klubo vidaus taisyklėmis, priimamomis ir tvirtinamomis visuotinio klubo narių balsų dauguma.