Pradžia

Žemaitijos Volvo klubą 2016 metų balandžio 14 dieną įsteigė trys Volvo entuziastai.

Skirtingos profesijos, skirtingas požiūris bei skirtingos asmeninės savybės, sujungtos į bendrą tikslą, davė puikų rezultatą – organizaciją, kurioje savo vietą ras bet kuris Volvo automobilių fanas, nepriklausomai nuo jo amžiaus, lyties, religijos, darbovietės, finansinės padėties, ir tuo labiau nuo vairuojamo Volvo automobilio modelio ar amžiaus.

Tikslas

Pagrindinis ir svarbiausias klubo tikslas – tenkinti Žemaitiojos Volvo entuziastų socialinius, techninius, informacinius poreikius bei užtikrinti Volvo vairuotojų bendruomenės prisijungimą prie pasaulinės Volvo entuziastų šeimos.

Vertybės

Negalime savo veikloje išskirti nei vienos vertybės, kuri būtų svarbesnė arba aukščiau už kitas. Mylėti savo Volvo, vairuoti saugiai, gerbti kitus vairuotojus, dalyvauti bendraminčių judėjime – visa tai tik nedidelė vertybių dalis to ką mes vadiname VOLVO.

Veikla

Klubinė – tai klubo narių dalyvavimas vietos ir užsienio Volvo klubų sąskrydžiuose, stovyklose bei sporto varžybose.

Informacinė – tai neįkainojama patirtis bei žinios, kuriomis tarpusavyje gyvai dalijasi visi klubo nariai.

Techninė – tai klubo narių galimybė pasinaudoti išskirtinėmis nuolaidomis, taikomomis klubo partnerių – tiekėjų atsaginėms Volvo dalims, techniniam aptarnavimui bei remontui, kompiuterinei diagnostikai, automobobilių priežiūrai ir pan.

Edukacinė – tai periodiškai vykdomi mokymai ir seminarai, skirti Volvo vairuotojams bei Volvo automobilius aptarnaujančiam techniniam personalui.